חידות הנחל – 1

  • מה שם הנחל שזורם כאן?
    א. נחל קישון
    ב. נחל אלכסנדר
    ג. נחל הירקון
    ד. נחל תנינים

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה