חידות הנחל – 9

  • ממה ניזון הצב הרך?
    א. חרקים, רכיכות ודו-חיים
    ב. צמחים שונים
    ג. אגוזים
    ד. כל התשובות נכונות

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה