חידות הנחל – 8

  • מה כיוון הזרימה של נחל אלכסנדר?
    א. מהרי שכם לעמק דותן
    ב. מהרי יהודה לעמק חפר ונשפך אל הים
    ג. מהרי שכם לעמק חפר ונשפך אל האגם בשמורת פולג
    ד. מהרי שכם לעמק חפר ונשפך אל הים

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה