חידות הנחל – 7

  • השיריון של הצב הרך?
    א. לבן – בגלל שהוא כל היום במים
    ב. כחול – בגלל שהוא כל היום במים
    ג. שטוח – בגלל שהוא חי במים
    ד. מעוגל – כי הוא סוחב בית

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה