חידות הנחל – 6

  • הצבע הכחול במפה מסמל?
    א. שמים
    ב. מים
    ג. פרחים
    ד. פרי הדר

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה