חידות הנחל – 5

  • איך קוראים לחיה במים?
    א. תנין
    ב. צב קשה
    ג. צב רך
    ד. צב אלכסנדרוני

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה