חידות הנחל – 4

  • איך קוראים לעץ?
    א. אקליפטוס
    ב. ברוש
    ג. זית
    ד. שקדיה

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה