חידות הנחל – 2

  •  איך קוראים ליישוב הקרוב ביותר לגשר הצבים?
    א. כפר חיים
    ב. מכמורת
    ג. כפר ויתקין
    ד. אלישיב

סמנו את האות של התשובה הנכונה במשבצת המתאימה במפה