חידות הנחל – 10

  • הידעתם?
    שפכים ורעלים המוזרמים אל הנחלים יוצרים מפגעים חמורים בבית הגידול של הצב הרך. פגיעה קשה נגרמת גם מהשלכת אשפה בחופי הים שמצמצמת משמעותית את אזורי הקינון הפוטנציאליים.