המשימה במתחם התחנה

משימתכם: 

להגיע למדשאה ליד מגרש הכדורסל 

המסומנת במשולש במפה ולענות לשאלה:

מהי מכפלת מספר התחנה הזו עם 

מספר התחנה הקרובה ביותר בקו אוירי?

ומה הקשר שלה לאיזור?